Billa se po velmi diskutované studii vrací k igelitkám. Je to správný krok?

- Kategorie : Novinky

Nemůžeme souhlasit s některými zadanými vstupy k vypracování studií, jejichž výsledky jsou zcela zavádějící. Navíc plastové tašky, které Billa...

Určitě vás neminul některý z článků polemizující o papírových taškách a jejich dopadu na životní prostředí. Po zveřejnění studie Vysoké školy chemicko-technologické, vypracované pro ministerstvo životního prostředí se Billa rozhodla vrátit k igelitkám, ač jsou dle studie nejhorší variantou pro životní prostředí. My však nemůžeme souhlasit s některými zadanými vstupy k vypracování studií, jejichž výsledek je zcela zavádějící. Navíc, plastové tašky, které Billa zavádí zpět, jsou ve výsledku studie pod papírovými taškami. Nad papírovými taškami jsou pouze bavlněné a ušité z PES.

Papírová taška jen na jedno použití?

Při výpočtech se předpokládá, že se papírová taška použije vždy jen jedenkrát, což v reálu u všech obyvatel určitě není pravda. Mnoho domácností používá papírové tašky opakovaně. Buď k dalším nákupům nebo pro odnos tříděného odpadu ke kontejnerům. Například Rohlík.cz od zákazníků vybírá své papírové tašky zpět k dalšímu využití.

Při výpočtech se dále naopak předpokládá, že u plastových tašek na více použití, se tyto tašky používají celý jeden rok. To určitě zdaleka neplatí u všech domácností. Doba reálného používání je mnohem kratší.cenové srovnání

Všechny igelitové tašky končí ve spalovnách?

Dalším zavádějícím vstupem pro výpočet byla likvidace. U všech druhů tašek se předpokládá, že budou finálně zlikvidovány ve spalovně s energetickým využitím (ZEVO) a to ve správných typech těchto spaloven dle druhů odpadu.

Realita je rozhodně odlišná, protože velké množství plastových tašek není odneseno do správných recyklačních kontejnerů a skončí na skládce. Když se to stejné stane s papírovou taškou, skončí také na skládce. Porovnejme si ale, jak dlouho se tam bude rozkládat papírová taška a jak dlouho ta plastová. Plastové tašky se rozkládají i více než 100 let a většina celosvětové produkce navíc skončí v mořích a oceánech. Papírová taška se rozloží cca za 2 měsíce.

Jen pro společnost Billa padne měsíčně 300 vzrostlých stromů.

To už bychom byli dávno bez lesů, nemyslíte?

„Zdroj dřeva pro výrobu papíru je používán z prořezů lesů, stromů napadených např. kůrovcem, polomů, pařezů nebo zbytkového dřeva nábytkářského průmyslu. Rozhodně naše lesy nejsou drancovány pro papírový průmysl. Použitím jiné, než papírové tašky moc stromů nezachráníme.

Nikdo v současné době nekácí kvůli taškám les, neplundruje lesnaté území. Maximálně se jedná o lesy, které se pěstují pro tyto účely a je o ně dále postaráno.“ říká Petr Hruboš, majitel firmy TaškaHned a zakladatel projektu #bezigelitky - https://bezigelitky.cz/.

certifikát bezigelitky

Má smysl někdy plastovou tašku použít?

Jsou místa, kde nasazení plastových tašek nebo sáčků dává smysl a snaha o náhražky je velmi komplikovaná a někdy protichůdná k snadné recyklaci. Např. pro produkty, které jsou mastné, mražené nebo mokré, může být použití tenké plastové tašky nebo sáčků logičtější, jelikož se nepromočí a lze jej případně umístit s ostatními produkty nákupu do papírové nebo bavlněné tašky. Je to menší zátěž než se snažit na papír nanést plastovou bariéru proti promaštění nebo vodě a následně takto upravený papír likvidovat.

Odborník: „Pořád je to plast, rozkládá se sto let“

Online supermarket Rohlík.cz veškeré nákupy svým zákazníkům doručuje v taškách z kraftového papíru. „Má stoprocentní vlákno, nejedná se o recyklát. Výhodou je, že mají vyšší pevnost, unesou mnohem více než recyklované varianty. Papír je navíc primárně určený pro styk s potravinou, nejsou v něm žádné chemické látky. Zároveň je tento papír na špičce recyklovatelnosti, může se klidně kompostovat, velmi rychle se rozkládá. Kdybychom používali nějakou z variant recyklovaného papíru, neměl by takovou nosnost a museli bychom použít o několik více tašek, čímž by enormně narostla spotřeba,“ vysvětlil komerční ředitel Rohlik.cz Olin Novák.

Petr Hruboš, majitel firmy TaškaHned dále uvádí: „Plastová taška se rozkládá sto let nebo i více. I „ekologičtější“ varianty plastových tašek mají v sobě pořád plast. A ten nejde obejít, ani v případě, že se používá recyklovaný plast. A spoléhat se na to, že zákazníci budou tyto tašky házet pouze do žlutých kontejnerů, je značně idealistické.“

Za papírovými taškami si stojí Lidl.

„Nebělené papírové tašky jsou vyrobeny ze surovin pocházejících výlučně z odpovědného lesního hospodářství. Tašky jsou plně recyklovatelné a biologicky rozložitelné,“ uvedla mluvčí řetězce Zuzana Holá. Plastovou tašku zde nabízejí pouze silnější, než jsou ty klasické a také recyklovatelnou. Plánují ale prodávat tašky s nižším obsahem plastu.

Jak se zbavit igelitek jednou provždy

Zajímá vás, v čem si odnést nákup z obchodu, když ne v igelitové tašce?

Nebo jaký mají vůbec plasty vliv na naše zdraví a jak omezit jejich spotřebu?

Na vše vám dáme odpověď v našem novém e-booku.

ebook bezigelitky

Stahovat můžete z našich stránek ZDE:

Zdroj:
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/622584/konec-papirovych-tasek-obchody-se-vraci-k-igelitkam-jsou-pry-ekologictejsi.html
https://refresher.cz/70602-Billa-se-v-Cesku-chysta-zrusit-papirove-tasky-Zeptali-jsme-se-dalsich-retezcu-co-si-o-tom-mysli?gdpr-accept=1

Sdílet tento obsah